Bachove kvetové esencie - Rescue Remedy

Najznámejšou a jedinou esenciou, ktorú vytvoril  Dr.Bach je Rescue Remedy. Nazývaný je liekom prvej pomoci, pretože pôsobí v krízových situáciách, kedy mentálne a fyzické telo zažije ŠOK, ktorý spôsobuje následné psychické problémy. Zrušenie šoku je najdôležitejšie pre to, aby prirodzený liečebný proces u človeka postupoval bez zábran. Rescue Remedy podporuje prekonávanie šoku, paniky, veľkého trápenia a starostí, nervové zrútenie, hádky, stres, trému, cestovanie, uštipnutie, popáleniny ...