NORDIC WALKING a CHUDNUTIE

NORDIC WALKING A CHUDNUTIE

Čo je to Nordic Walking?

Nordic walking, severská chôdza je ozdravno-športová aktivita, využívaná v širokom spektre. Veľkou výhodou Nordic walking je nezávislosť od počasia. Je možné cvičiť počas celého roka, aj v zime na snehu. Nordic walking môže praktizovať každý bez ohľadu na vek, na výkonnosť či zdravotnú kondíciu.

Ako funguje Nordic Walking?

Nordic walking funguje ako univerzálna rehabilitácia, lebo zapája do činnosti veľké množstvo svalov a celé svalové skupiny pracujú vo fyziologickom, no predsa len vyššom než bežnom zaťažení. Túto aktivitu môžu vykonávať aj ľudia vyššieho veku a dokonca aj ľudia so zdravotným obmedzením. Na rozdiel od bežnej chôdze, sú zapájané celé skupiny svalov. Okrem zapojenia svalov nôh a rúk pri Nordic walking intenzívne pracujú i svaly chrbta od krčnej až po bedrovú chrbticu a taktiež hlboké stabilizačné svaly trupu. 

Úroveň záťaže si môže každý regulovať sám rýchlosťou chôdze či dĺžkou kroku. Ide o jednoduchý, časovo i priestorovo nenáročný šport. Realizovať sa môže v meste, parku, lese. Prostredie ani povrch nie sú dôležité.

Dôraz sa kladie na správne prevedenie pohybu. Základom je  takzvaný alfa štýl, ktorý kladie dôraz na dĺžku palice a správne vytáčanie tela. Maximálna dĺžka palice by mala byť 2/3 z telesnej výšky, vďaka čomu je možné otvoriť dlaň a otočiť chrbticu proti smeru vytáčania panvy. Os tela by mala byť priama. Pri otáčaní ramenami a panvou sa rovnomerne precvičuje chrbtica.

Vykračuje sa húpaným pohybom z päty na palce, čím sa precvičuje klenba chodidla. Správne praktizovanie Nordic walking je potrebné sa učiť postupne. Vhodné je začať chodidlami, pokračovať pridaním rúk a nakoniec správny pohyb trupom.

Nordic walking a chudnutie

Okrem spomínanej fyzickej kondície sa Nordic walking priaznivo podpisuje aj pri zhadzovaní prebytočných kilogramov a liečbe porúch metabolizmu (cukrovka, hladina tukov v krvi). S tým nepriamo súvisí aj jeho nezastupiteľné miesto v prevencii civilizačných chorôb. Aktívna chôdza s paličkami posilňuje komplexne činnosť srdcovocievneho systému. Správne držanie tela pri chôdzi s paličkami odstraňuje bolesti chrbta. 

Rytmická pohybová aktivita pri Nordic walking v spolupráci so správnou životosprávou zlepšuje činnosť orgánov zažívacieho traktu a tým v nemalej miere prispieva k prevencii najmä chronických ochorení tráviaceho systému. Tým tiež prispieva k prevencii a liečbe nádorových ochorení. A to všetko bez zbytočného zaťaženia kĺbov.

Chôdza s paličkami zlepšuje efektívne využívanie svalov dolných končatín a tak v nemalej miere predlžuje vzdialenosti, ktoré môžu ľudia prejsť.

Výhody Nordic walking

  • Ideálna forma fyzického tréningu, s účinnosťou o 40 – 50 % vyššou než u normálnej chôdze.
  • Eliminuje preťažovanie bedrových, kolenných a členkových kĺbov až o 30 %.
  • Zvýšenou činnosťou svalstva horných končatín a ramien nastáva ideálna dynamická kompenzácia a relaxácia pre osoby s tzv. počítačovou chrbticou (computerspine) či pre osoby trpiace v dôsledku chronického preťažovania ramien a šije.
  • Výrazne aktivizuje dýchacie svaly a stáva sa súčasne aj efektívnou dychovou gymnastikou u ochorení dýchacieho aparátu, zlepšuje teda prekysličenie celého organizmu.
  • Ideálna pohybová aktivita pre všetky vekové skupiny vrátane seniorov s degeneratívnym ochorením kĺbov, ako aj pre osoby s poruchami rovnováhy, stability a koordinácie.
  • Zvyšuje činnosť srdca a pľúc, pričom nevedie k významnému zvýšeniu tlaku krvi.

 

Funkcia Nordic Walking palíc.

Palice sú alfou a omegou tohto športu. Pri chôdzi s Nordic walking palicami totiž spálite až o 40% viac kalórií ako pri bežnej chôdzi.

Ak pri chôdzi s palicami používate správnu techniku, znásobíte bez väčšej námahy efekt klasickej chôdze. Pri poriadnom súbežnom pohybe rúk a nôh zapájate 600 svalov, teda 90% všetkých svalov. Tepová frekvencia sa pritom drží v úrovni, v ktorej sa človek cíti v pohode. Pri takomto pohybe spálite až 400 kalórií za hodinu.

Nordic walking a  fakty.

Pravidelné lekcie Nordic Walking znižujú nadváhu. Boli porovnané fyziologické reakcie ľudí pri praktizovaní Nordic Walking a chôdze bez palíc. Kalorický výdaj a zvýšenie kyslíkovej spotreby v priemere o 20 % a zvýšenie srdcovej frekvencie asi 10 tepov za minútu bolo dosiahnuté pri použití Nordic Walking palíc a správnej techniky. Zaujímavosťou je, že aj keď telo pracuje s väčšou námahou pri použití NW palíc, vnímaná námaha nebola vyššia ako pri chôdzi bez palíc.

Použitie Nordic Walking palíc je obzvlášť výhodné, nakoľko zaisťujú stabilitu, ktorá môžu podporovať fyzickú aktivitu starších osôb a osôb s ortopedickými a koordinačnými problémami.