Bachove kvetové esencie

1. Repík lekársky : otvorenosť a vnútorný kľud

AGRIMONY

Podporuje pripravenosť komunikovať, ochotu a schopnosť vyjadriť pocity a silné emócie, pripravenosť ku konfliktom, úprimnosť, hlboký vnútorný kľud.

2. Topoľ osika : dôvera - nebojácnosť

ASPEN

Podporuje dôveru v život, kľud, uvoľnenie, lepší spánok, miernosť, trpezlivosť, pocity istoty a bezpečia, prekonanie strachu.

3. Buk lesný : tolerancia - precítenie - porozumenie

BEECH

Podporuje toleranciu, vcítenie sa do zážitkov druhého, priateľstvo, medziľudské vzťahy, zhovievavosť, lásku k blížnemu, súcit, miernosť, veľkorysosť.

4. Zemežlč menšia : sila presadiť sa - schopnosť sa ohraničiť - identita

CENTAURY

Podporuje schopnosť ohraničiť sa, vytrvalosť, individualitu, uvoľnenie sa z rodičovských pút, silu našeho Ja, schopnosť povedať NIE, dospievanie, duševný rast, rozvoj vôle, integritu.

5. Rohoblizník : obrátenie sa dovnútra - intuícia

CERATO

Podporuje dôveru vo vlastnú múdrosť, sebavedomie, nájdenie svojej individuálnej a kolektívnej úlohy, život v súlade s vnútorným presvedčením, dôveru vo vlastné rozhodnutie, nezávislosť na názoroch druhých, spracovanie mnohých rôznych dojmov.

6. Slivka čerešňoplodá : strata sebakontroly

CHERRY PLUM

Podporuje previesť príslušné vývojové kroky, schopnosť vnútorne sa uvoľniť a odpútať, kľud, miernosť a trpezlivosť, sebakontrolu.

7. Pagaštan koňský : schopnosť učiť sa - vedomie - zrelosť

CHESTNUT BUD

Podporuje koncentráciu , pozornosť, dôkladnosť, vnímavosť, schopnosť porozumenia, obnovenie procesu učenia / štúdium v zrelom veku , maturita, preškolenia /, spracovanie a správne zaradenie naštudovaného.

8. Čakanka obyčajná : láska bez podmienok - uvoľnenie

CHICORY

Podporuje prepustiť, odpútať sa ,lásku bez podmienok, schopnosť milovať, medziľudské vzťahy , rovnováhu medzi dávať a brať , nezištnosť, vedomie vlastných hodnôt, zdravý odstup.

9. Plamienok plotný : živosť - motivácia - realita

CLEMATIS VITALBA

Podporuje byť „tu“ a žiť „teraz“, schopnosť koncentrácie, záujem o každodenný život, bdelosť a vitalitu, motiváciu, schopnosť pomôcť sám sebe.

10. Jabloň planá : láska k sebe samému - čistenie

CRAB APPLE

Podporuje rešpektovanie seba, spokojnosť so sebou, prijatie svojho zovňajšku, oslobodenie sa od negatívnych myšlienok , prebudenie svojich vlastných liečivých síl, schopnosť snívať, telesné a duševné zdravie, zhovievavosť k sebe samému.

11. Brest : preťaženosť - statočnosť - sebadôvera

ELM

Podporuje dôveru vo vlastnú výkonnosť, zosilnenie, odolnosť, sebaistotu, smelosť, vytrvalosť, zhovievavosť so sebou samým, sebadôveru, neoblomnosť, neochvejnosť, umiernené prevzatie zodpovednosti.

12. Horček horký : odvaha - dôvera - vytrvalosť

GENTIAN

Podporuje dôveru, vytrvalosť, pozitívne vysporiadanie sa so smútkom, osudovými ranami a inými krízami, dôveru, že vlastnú realitu zvládneme a že nie sme náhodné obeti osudu, optimizmus a veselosť, veselú myseľ a nádej.

13. Útesovec európsky : nádej - sila nevzdať sa

GORSE

Podporuje životnú odvahu a vieru, nádej na zlepšenie, uzdravenie, radosť a bezstarostnosť, dôveru v život, nádej vo vzťahu ku všetkým problémom a túžbam, duševné zdravie, dôveru pre použité liečebné metódy, nádej na naplnené manželstvo, pozitívnu silu myšlienok.

14. Vres obyčajný : vzájomný kontakt - načúvanie

HEATHER

Podporuje zlepšenie v medziľudských vzťahoch, učiť sa odriekaniu, vyrovnanie medzi braním a dávaním, zodpovednosť voči sebe.

15. Cezmína ostrolistá : láska a dôvera - porozumenie

HOLLY

Podporuje lásku k blížnym, schopnosť milovať, dôveru , že život dáva všetkým rovnakú šancu, porozumenie pre druhých, lepšie vzťahy so súrodencami, náklonnosť, súdržnosť, priateľstvo, harmóniu, dobrotu srdca, súcit, spoločenské vzťahy.

16. Zemolez kozí : minulosť - prítomnosť - budúcnosť

HONEYSUCKLE

Podporuje odpútanie sa od uplynulého ,uvoľnenie z predošlých vzťahov a vzorov, vykročenie do budúcnosti s plnou dôverou.

17. Hrab obyčajný : radosť - vitalita - bdelosť

HORNBEAM

Podporuje veselosť, živosť, radosť z každého dňa, záujem o život, elán. silu, sviežosť, duševnú čulosť, prekonávanie záťaže všedného dňa, spojenie srdca a rozumu, kreativitu, spokojnosť.

18. Netýkavka žliazkatá : trpezlivosť - čas - vnútorný kľud

IMPATIENS

Podporuje vnútorný kľud a miernosť, lepšie hospodárenie s časom, ktorý máme k dispozícii, trpezlivosť so sebou samým i s druhými, zhovievavosť ku pomalšiemu tempu druhých, zdržanlivosť, opatrnosť, láskavé zachádzanie s predmetmi.

19. Smrekovec opadavý : sebadôvera - kreativita

LARCH

Podporuje dôveru vo vlastné schopnosti, schopnosť sa vyjadriť, skok do nového, odvahu, radosť zo seba samého a svojich talentov, sebavedomie, kreativitu, spontánnosť, odvahu k úspechu.

20. Čarodejka škvrnitá : nádej - dôvera - odvaha

MIMULUS

Podporuje sebaistotu, odvahu postaviť sa čelom ku všetkým výzvam života, vnútornú silu, odvahu, pripravenosť ku riziku.

21. Horčica roľná : výdrž - zmysel - premena - útecha

MUSTARD

Podporuje novú životnú silu, odvahu , schopnosť vydržať a nevzdávať sa v období depresie, poznanie, že v bolesti a v utrpení je šanca poučenia a premeny, poznanie, že depresie sú upozornením alebo volaním duše po zmene.

22. Dub letný : uvoľniť sa- komunikovať

OAK

Podporuje vyrovnanie medzi prijímaním a dávaním, obnovenie svojej mäkšej pasívnej stránky, pripustenie si slabosti, poznanie že odnímaním problémov a bremien z druhých ich oslabujeme a dokonca zbavujeme svojprávnosti.

23. Oliva európska : porozumenie - sila - regenerácia

OLIVE           

Podporuje zotavenie po veľkej telesnej a duševnej záťaži, uvedomenie si vlastných hraníc a záťaže, prúdenie životnej energie, vitalitu, uvoľnenie , vnútorný pokoj.

24. Borovica lesná : pocit viny - sebaúcta

PINE

Podporuje pocit, že som vítaný a mám právo na život, pozitívne rozoberanie a diskusiu na tému „moje previnenie“, „moja vina“, oslobodenie sa od povinnosti plniť čo sa odo mňa očakáva, odlúčenie sa od rodičov, lásku k sebe samému, nevsugerovať si pocity viny.

25. Pagaštan pleťový : starostlivosť - citové naviazanie

CHESTNUT

Podporuje zbavenie sa strachu o druhých, pozitívne myslenie, dôveru, že každý človek má svoju vlastnú darom danú ochranu a preto sa nemusí prehnane starať o „druhých“.

26. Devätorník peniažtekový: ukľudnenie v krízi

ROCK ROSE

Podporuje upokojenie počas akútneho strachu, statočnosť, dôveru v Božiu ochranu, ochranu pri veľkej senzibilite a otvorenosti, ukľudnenie v oblasti solar plexu.

27.Voda z liečivých prameňov: spontánnosť – flexibilita – miernosť

AQUA WATER

Podporuje čulosť, pružnosť, miernosť, ženskú stránku u muža a ženy, umenie ustúpiť, toleranciu, mäkšiu a pasívnu stránku v nás, tok našej energie, vnútorné uvoľnenie a slobodu, nežnosť.

28. Sklerant ročný: rozhodnosť – schopnosť rozlišovania – rovnováha – vyváženie

SCLERANTUS ANNUS

Podporuje nájdenie vlastného stredu, vnútorné vyrovnanie, rovnováhu, zrozumiteľnosť, rozhodnosť, vyrovnanie medzi dvomi extrémami ako jasanie – smútok, veľký hlad – nechutenstvo, prísnosť – nadmerná poddajnosť, mäkkosť – tvrdosť, apatia – živosť, napomáha k vyrovnanosti.

29. Bledavka okolikatá: traumatizujúce zážitky

ORNITHOGALUM UMBELLATUM

Podporuje pokoj a kľud po traumatizujúcich zážitkoch a udalostiach (súčasnosť či minulosť), zlých správ, osudových rán, podporuje silu, zrozumiteľnosť, duchaprítomnosť, vyrovnanie sa zo šokmi, harmonizáciu tela a duše

30. Gaštan jedlý: vzbudenie nádeje na východisko– chápanie súvislostí

CASTANEA SATIVA

Podporuje dôveru v Boha, schopnosť vytrvať, vieru v Milosť, dôveru vo vlastné vnútorné svetlo, novú životnú odvahu, odovzdanosť k vlastnej vnútornej premene.

31. Železník lekársky : zdržanlivosť - odmeranosť - uvoľnenosť

VERVAIN

Podporuje vysielanie pozitívneho vedomia , kľud, pochopenie, že k dosiahnutiu jedného cieľa existujú rôzne cesty, odpútanie sa, prepustenie, poznanie potreby správať sa voči ľuďom v okolí s väčšou mierou tolerancie a voľnosťou.

32. Vinič hroznorodý : ohľaduplnosť - slúžiť a dať priestor

VINE

Podporuje múdre a zmysluplné využitie vlastnej moci a sily, poskytnúť priestor aj ostatným, pozitívnu autoritu a vedenie.

33. Orech kráľovský : spätosť s minulosťou - nový začiatok

WALNUT

Podporuje uskutočnenie toho, čo sme si určili, ochranu pred negatívnymi vplyvmi, uvoľnenie, oslobodenie sa od starého a ponorenie sa do nového, telesný pôrod, rast zúbkov u malých detí a výmena mliečnych zúbkov u väčších detí, priamočiarosť, dôslednosť.

34. Perutník močiarny : zblíženie - otvorenosť - pokora

WATER VIOLET

Podporuje vzťahy medzi ľuďmi, otvorenosť, blízkosť, dôveru k druhým, schopnosť ukázať svoje city, radosť byť v spoločnosti s druhým, pocit byť v spojení s druhými , prúdenie energie.

35. Pagaštan konský biely: sústredenie – koncentrácia

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Podporuje kľud a duševný pokoj, kľudný a nerušený spánok, zbavenie sa od rušivých myšlienok, koncentrácia, uvoľnenie hlavy, dôvera, že rozriešenie problému nastane v pravý čas, žiť opäť v prítomnosti, sústredenie.

36. Stoklas konáristý : rozhodnosť - sebarealizácia

WILD OAT

Podporuje nájdenie životného určenia, poznanie svojho osobného povolania, vyrovnanosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, syntézu, rozpoznanie priorít, nájdenie cieľa.

37. Ruža šípová : rezignácia - motivácia - vitalita

WILD ROSE

Podporuje chuť do života a radosť , potešenie z práce a zo života, bdelosť, vôľu žiť, zapojenie do života, čulosť, nadšenie, kreativitu, spontánnosť. Radosť z pohybu, obetavosť, chuť na dobrodružstvo.

38. Vŕba biela : sebaľútosť - odpustenie

WILLOW

Podporuje odpustenie, poznanie, že nie je žiadny nespravodlivý osud a vy preto nemôžete byť jeho obeťou, zmierenie sa, ustúpenie, pozitívne myslenie, vnútorný pokoj.

RESCUE REMEDY – Krízová esencia

Kvapky Rescue Remedy patria medzi Bachove kvetové esencie. Výnimočné sú v tom, že sú vytvorené z 5 bachových esencií. Vďaka tejto výnimočnej kombinácii Bachových kvetov pomáhajú kvapky vo všetkých stresových situáciách. Obnovujú energetickú harmóniu, pokoj a  vnútorný kľud. Pomôžu vám prekonať záťažové obdobia, ktoré vás psychicky vyčerpávajú.

Rescue Remedy pomáha pri:

strese a napätí

strachu (zo skúšky, pohovoru, návštevy lekára, operácie...)

pôrode (upokojuje a harmonizuje matku aj dieťa)

nehode alebo zranení

šoku (zo zlej správy, udalosti, príhody...)

pri akútnych bolestiach (hlavy, zubov...)

duševnom rozladení pomáha znovu vytvoriť pokoj

harmonizuje a upokojuje v každej stresovej situácii

Krízovú esenciu Rescue Remedy tvoria tieto Bachove kvetové esencie: Cherry Plum, Impatiens, Clematis, Rock rose, Star of Betlehem.